~ M ~

  • Medisch oncoloog:
    Arts-specialist voor oncologische ziekten.

     
  • Multidisciplinair:
    Multidisciplinaire benadering betekent dat artsen van verschillende specialismen - radiotherapeuten-oncologen, medisch oncologen, specialist-oncologen, hematologen - uw probleem gezamelijk bespreken. Zij dragen elk vanuit hun eigen specialiteit hun steentje bij om te komen tot een optimale diagnose en behandeling. Al deze artsen zijn verzameld in een dienstoverschrijdend team. Alle belangrijke beslissingen i.v.m. uw behandeling bespreekt het team steeds met elkaar. Dit overleg noemen we het Multidisciplinair Oncologisch Consult (MOC).