Patiënt > Kwaliteit

Patiëntentevredenheidsenquête Radiotherapie


De dienst radiotherapie van het Iridium Kankernetwerk wil haar patiënten op een kwaliteitsvolle manier ondersteunen en begeleiden.  Ze werkt voortdurend aan verbetermaatregelen die niet enkel de patiëntveiligheid verhogen, maar ook een continue kwaliteit van zorg garanderen en de interne organisatie verbeteren.

Jaarlijks voeren wij een patiëntentevredenheidsenquête uit om te peilen naar de ervaringen met de dienst, zijn medewerkers, informatiekanalen, wachttijden en wachtruimtes.

Met een hoge respons van 80% bleek dat 98% van de ondervraagden het volledig eens was met de stelling: "De verpleegkundigen zijn vriendelijk en beleefd".  Ook de radiotherapeuten en de baliemedewerkers mochten dezelfde hoge scores noteren (zie grafiek 1).
Bovendien bleek dat de medewerkers daarnaast ook voldoende aandacht hebben voor de problemen en klachten van elke individuele patiënt (zie grafiek 2).

Grafiek 1

Grafiek 2

Uit de enquête kwam naar voor dat patiënten meer nood hebben aan informatie rond de nevenwerkingen tijdens de bestraling, de kosten van de behandeling en de wachttijden op de dienst zelf.  Aan deze verbeterpunten wordt continu gewerkt.
De patiënt wordt zowel mondeling als schriftelijk geïnformeerd over zijn behandeling. De patiënt krijgt voldoende tijd om zijn vragen te stellen. De informatiebrochures over de nevenwerkingen werden uitgebreid en gestandaardiseerd. Ze zijn eveneens te raadplegen op de website van het Iridium Kankernetwerk. In de wachtzalen op de verschillende sites hangen informatieschermen.

Meer dan 90% van de patiënten is het er mee eens om de dienst radiotherapie aan te bevelen bij familie of vrienden indien zij geconfronteerd worden met een oncologisch probleem.