Patiënt > Wetenschappelijk onderzoek
Postgraduaat artsen
22/05/2019
12/06/2019
Archief

Bijscholingen
12/06/2019
Archief
 
Evenementen
Momenteel zijn er geen evenementen gepland.

Wetenschappelijk onderzoek


Het proces dat een nieuw geneesmiddel doorloopt vanaf het onderzoekslaboratorium tot de markt, is een lang en zorgvuldig proces. Lang omdat de ontwikkelingstijd van nieuwe therapieën en medicijnen gemiddeld 10-12 jaar duurt en zorgvuldig omdat alles goed gedocumenteerd wordt en alle procedures vastgelegd zijn door wettelijke bepalingen.

De zoektocht naar nieuwe kankermedicijnen start met basisonderzoek in laboratoria van universiteiten of farmaceutische bedrijven, om te ontdekken waarom en hoe kanker ontstaat. Na vele jaren fundamenteel onderzoek, koppelen onderzoekers het resultaat dat ze in het laboratorium vinden, vaak aan vooruitzichten op nieuwe behandelingen tegen kanker die mogelijks beter zouden zijn dan de al bestaande. Elke mogelijk nieuwe kankertherapie wordt dan eerst uitgetest bij proefdieren, want slechts 10 procent van de therapieën die bij proefdieren werken, zijn later ook voor de mens toepasbaar.

Vooraleer het geneesmiddel beschikbaar wordt voor het grote publiek, moet er eerst onomstootbaar bewezen worden dat het geneesmiddel een gunstig effect heeft bij de mens en veilig is. Daarom is proefondervindelijk onderzoek op mensen nodig en spelen de vrijwilligers die deelnemen aan klinische studies daarin een zeer grote rol. Ze zorgen immers voor het verkrijgen van gegevens in verband met de veiligheid van het nieuwe geneesmiddel en hoe goed het werkt. Deze gegevens worden nauwkeurig geregistreerd en doorgegeven aan centra van specialisten die deze gegevens verder analyseren.

Alle procedures voor het opstarten en het tot een goed einde brengen van een studie zijn wettelijk bepaald, zowel nationaal, als internationaal en worden heel streng gecontroleerd door bevoegde instanties.

Eerst moet “de overheid” toestemming geven voor elk onderzoek met geneesmiddelen bij mensen. Dan wordt een centraal ethisch comité aangesteld die in contact staat met alle lokale ethische comités van de verschillende ziekenhuizen. Alle leden van die comités beoordelen de gegevens over het geneesmiddel: de productie, de kwaliteitscontrole, de resultaten in proefdieren en eventueel de resultaten met dit geneesmiddel in eerder onderzoek bij mensen en beslissen dan of de studie mag en kan doorgaan in hun ziekenhuis.

Ook de farmaceutische industrie moet zich aan regels houden. Ze mogen pas aan de studie beginnen nadat alle toestemmingen van de overheid en de patiënt binnen zijn en de gegevens van de patiënt mogen alleen gebruikt worden voor het doel waarvoor de patiënt zijn toestemming heeft gegeven. Zo zie je dat alle deelnemers aan klinisch onderzoek goed beschermd zijn.
 


Contacteer ons voor meer informatie

Clinical Trials Oncology (CTO)
Oosterveldlaan 24
2610 Wilrijk
Tel: +32 (0)3 443 37 59
Fax: +32 (0)3 443 30 14
E-mail: cto@gza.be
Website: www.clinicaltrialsoncology.be


Translational Cancer Research Unit (TCRU)
Oosterveldlaan 24
2610 Wilrijk
Tel: +32 (0)3 443 37 88
Fax: +32 (0)3 443 31 29
Website: www.tcru.be

 
Onco Trials Voorkempen

Medical Team

Principal Investigator
Dr. D. Verhoeven, MD, PhD
Tel. 03 650 51 57
E-mail: didier.verhoeven@klina.be

Co-Investigators
Dr. C. Langenaeken, MD
Tel. 03 650 51 97
E-mail: christine.langenaeken@klina.be

Dr. W. Demey, MD
Tel. 03 650 51 41
E-mail: wim.demey@klina.be

Dr. M. Strijbos, MD, PhD
Tel. 03 298 10 68
E-mail:michiel.strijbos@klina.be

Hematology
Dr. S. Meers, MD, PhD
Tel. 03 650 52 93
E-mail: stef.meers@klina.be

ICT coördinator
Dr. J. Teuwen, MD
Tel. 03 650 51 31
E-mail: jan.teuwen@klina.be

Responsible pathologist
Dr. V. Duwel, MD
Tel. 03 650 50 33
E-mail: valerie.duwel@klina.be

Responsible Pharmacist
Mrs. A. Van Mechelen
Tel. 03 298 10 59
E-mail: ann.van.mechelen@klina.be

Paramedical Team

Trial coördinators
Gwen Colfs (Tel. 03 650 52 73)
Sofie Herman (Tel. 03 650 52 77)
Veerle Allegaert (Tel. 03 298 10 24)
E-mail: datanurse.onco@klina.be
Momenteel geen informatie beschikbaar
Clinical Trials Oncology
Lodewijk De Meesterstraat 5
9100 Sint-Niklaas
Tel: +32 (0)3 760 25 73
Fax: +32 (0)3 760 23 76
E-mail: goele.wallays@aznikolaas.be
Momenteel geen informatie beschikbaar