Patiënt > Wetenschappelijk onderzoek > Voor- en nadelen
Postgraduaat artsen
22/05/2019
12/06/2019
Archief

Bijscholingen
12/06/2019
Archief
 
Evenementen
Momenteel zijn er geen evenementen gepland.

Voor- en nadelen van het deelnemen aan klinische studies
 

Voordelen of mogelijke redenen om deel te nemen:
 
 • Vaak is deelname aan een klinische studie voor de patiënt de laatste strohalm, de laatste kans. Zo krijgen ze de mogelijkheid om betrokken te worden in het testen van een nieuw geneesmiddel dat anders niet beschikbaar zou zijn voor hen.
   
 • Door deelname aan de studie krijgt de patiënt de garantie op meer contact met het onderzoeksteam, resulterend in betere informatie, langdurige controle (zelfs nog een eind na het beëindigen van therapie) en meestal ook een betere evaluatie van het ziekteverloop.
   
 • Bovendien geniet de patiënt van een multidisciplinair en vaak internationale expertise, doordat er meerdere ziekenhuizen en artsen meewerken aan dergelijke onderzoeken.
   
 • De patiënt hoopt op genezing of verlenging van levensduur en/of verbetering van levenskwaliteit (bv minder nevenwerkingen of minder pijn of ….) met het experimentele geneesmiddel. Door deelname aan de studie bestaat de kans immers dat de patiënt langer blijft leven als de studie inderdaad uitwijst dat de veelbelovende behandeling inderdaad effectief is.
   
 • Alle vooruitgang in de geneeskunde is te danken aan zowel preklinisch als klinisch onderzoek: sommige patiënten vinden het belangrijk dat hij een bijdrage levert aan het wetenschappelijk onderzoek naar betere behandelingen, waardoor in de toekomst andere patiënten mee kunnen geholpen worden.
   
 • Sommige patiënten vinden dat ze niet kunnen weigeren omdat er bv maar weinig patiënten zijn die voldoen aan de criteria om mee te doen.
   
 
Nadelen of eventuele redenen om niet deel te nemen
 
 • Een studie kan ook nadelen hebben zoals het aantal onderzoeken of ziekenhuisbezoeken extra. Er wordt bv vaker bloed afgenomen, daar men de werking en de bijwerkingen van het geneesmiddel heel goed moet nagaan.
   
 • Sommige patiënten kunnen anders reageren op een bepaald geneesmiddel dan verwacht of ingeschat.
   
 • De patiënt heeft al eens meegedaan met een studie en dit was een nare ervaring.
   
 • De patiënt heeft twijfels om deel te nemen aan een gerandomiseerd fase 3 onderzoek omdat hij de kans niet willen lopen in de controlegroep terecht te komen.
   
 • De patiënt is bang voor te lang uitstel van de behandeling door te moeten wachten op uitslagen van onderzoeken of check ups om te weten of hij voldoet aan de criteria om in de studie te stappen.
   
 
Goed om te weten
 
 • Als de patiënt besluit om niet mee te doen aan een studie, heeft hij nog steeds recht op optimale medische behandeling en zorg.
   
 • Als de patiënt besluit om wel mee te doen, dan mag hij op ieder gewenst moment de deelname stopzetten, zelfs zonder opgave van een reden.
   
 • Hoewel de patiënt zich om het even wanneer mag terugtrekken uit een studie, is het beter voor alle betrokkenen dat echte twijfelaars er beter niet aan beginnen.