PhD-project Dr. Carole Mercier: "Escalation of stereotactic ablative body radiotherapy (SABR) as metastasis-directed therapy (MDT) in the context of a next-generation oncology information system (OIS)"


Stereotactische, ablatieve radiotherapie (SABR) is een overkoepelende benaming voor hoge-precisie ("stereotactisch"), hoge-dosis ("ablatief") bestraling waarbij optimaal gebruik gemaakt wordt van moderne beeldvorming- en bestralingstechnieken zodat een zeer nauw aansluitende dosis rondom het doelvolume kan worden toegediend met minimale toxiciteit naar de omliggende gezonde weefsels. Hierdoor is SABR lokaal erg doeltreffend, zonder veel nevenwerkingen. Deze techniek wordt momenteel veel gebruikt voor de behandeling van geïsoleerde long-, lever- of wervelletsels. De hypothese van deze thesis is dat het ook erg doeltreffend kan zijn om (vnl. bot-) uitzaaiingen te behandelen, zowel met "curatief" (DESTROY studie) als palliatief (ROBOMET studie) opzet. Hopelijk kan dit ook een weerslag hebben op de terugbetaling van deze innovatieve behandeling voor meer kankerpatiënten.

Dit onderzoek zal gebeuren op één specifiek toestel, uitgerust met alle voorzieningen om SABR op een veilige en efficiënte manier toe te dienen, en met één planningssysteem, in één software omgeving. Binnen de radiotherapie is het gebruik van dergelijke "oncologie informatie systemen" (OIS), waarbij patiënten- en behandelingsdata gestructureerd opgeslagen worden, reeds ingeburgerd. De "Global Association of Clinical RayCare Partners" (bestaande uit MD Anderson Cncer Centre te Houston, UCSF te San Francisco, Princess Margaret Hospital te Toronto, DKFZ te Heidelberg, UMC te Groningen en het Iridium Kankernetwerk) is, samen met een partner uit de industrie, RaySearch Laboratories, een OIS van de volgende generatie aan het ontwikkelen, waarin applicaties voor multidisciplinair overleg, optimalisatie van beschikbare voorzieningen, patiënt-gerapporteerde uitkomstmetingen en incidentenrapportage geïntegreerd worden. Aangezien binnen het Iridium Kankernetwerk alle stereotactische bestralingen worden uitgevoerd op een daartoe voorbehouden lineaire versneller, uitgerust met de RayCare software, creëert dit de ideale omstandigheden om een aantal interessante hypothesen te onderzoeken.