Patiënt > Iridium Kankernetwerk

Over het Iridium Kankernetwerk


Structuur van de associatie

 • Associatiecomité: bepaalt het beleid
   
 • Dagelijks bestuur: voert het beleid uit, exploitatiebegroting, kostenverdeling
   
 • Medisch comité: adviserende functie

   

Concrete werking

Het gezamenlijk organiseren van het volgende zorgaanbod verspreid over de verschillende locaties:

 • Routine en hoogtechnologische radiotherapeutische behandelingen,
   
  • speciale technieken zoals intra-operatieve radiotherapie, stamceltransplantaties en radiochirurgie;
    
  • de organisatie van de oncologische en hematologische dagbehandelingen op de verschillende locaties volgens een gemeenschappelijk opgesteld beleidsplan
    
  • de organisatie van brachytherapie voor gelokaliseerde prostaatkanker op verschillende locaties
    
 • Behoud van de autonomie van elke partner in de organisatie van de eigen dienst oncologie binnen het ziekenhuis, ook wat de interne medische organisatie betreft.
   
 • In overleg komen tot uniforme behandelschema’s.
   
 • Wekelijks plenair multidisciplinair oncologisch overleg in alle ziekenhuizen van het Iridium Kankernetwerk.
   
 • Subspecialisatie met verwerving van expertise.

 

Werkgroepen

 • Zorg
 • Communicatie
 • Patiëntgegevens
 • Onco-diëtisten
 • Psychologen
 • Sociale dienst