Patiënt > Behandelingen > Radiotherapie > Informatiebrochures > Totale lichaamsbestraling

De totale lichaamsbestraling


Van uw arts hebt u vernomen dat een bestraling van het ganse lichaam noodzakelijk is in het kader van de geplande stamceltransplantatie. Deze radiotherapie heeft 3 doelstellingen:

  1. Het doden van kankercellen
     
  2. Ervoor zorgen dat uw lichaam de donorstamcellen zo goed mogelijk kan ontvangen
     
  3. Voorkomen dat uw lichaam de donorstamcellen afstoot
     

In deze brochure vindt u uitleg over de bestraling en de mogelijke nevenwerkingen op korte en lange termijn.