De schildklier


Er is besloten dat u een behandeling met radioactief jodium dient te ondergaan. Deze folder is een aanvulling op de mondelinge informatie, met de bedoeling op de meeste vragen een antwoord te bieden. Mocht u hierna nog specifieke vragen over deze behandeling hebben, dan kunt u die stellen aan één van de behandelende artsen.