Patiënt > Behandelingen > Radiotherapie > Algemene informatie > Radiotherapeut-oncoloog

De radiotherapeut-oncoloog


De radiotherapeut-oncoloog is een arts die zich gespecialiseerd heeft in de toepassing van straling voor behandeling van patiënten met kanker (en soms ook van niet-kwaadaardige aandoeningen). Als patiënt kom je meestal bij een radiotherapeut-oncoloog terecht na doorverwijzing via een andere specialist of via de huisarts.

Allereerst stelt de radiotherapeut-oncoloog vast of de patiënt in aanmerking komt voor radiotherapie. Als dat zo is, dan stelt hij/zij een behandelingsplan voor aan de patiënt. De patiënt krijgt uitleg over het doel van de behandeling, de wijze van uitvoeren en de bijwerkingen. Een radiotherapeutische behandeling is maatwerk en teamwerk.

De radiotherapeut-oncoloog ziet erop toe dat het hele behandelingsplan op correcte wijze wordt uitgevoerd. Tijdens en na de behandeling ziet hij/zij de patiënt op consultatie voor begeleiding en eventuele behandeling van bijwerkingen.