TBI (Total Body Irradiation)
 

TBI is een bestralingstechniek waarbij het doel enerzijds het vernietigen van ziek beenmerg en van kankercellen is (= myelo ablatief) en anderzijds het onderdrukken van het immuniteitssysteem teneinde afstoting van een later transplant te verkleinen (beenmerg of bloedstamcellen).

Zoals de naam reeds aangeeft dient voor deze bestraling het hele lichaam bestraald te worden, maar worden de longen heden dage uitgeblokt omwille van het hoge risico op stralingsgeïnduceerde longcomplicaties.

Om dit te bekomen wordt de patiënt in een vacuümmatras geplaatst op een stabiele linker zijlig (de linkerhand ligt dan onder het hoofd en de rechterarm ligt gestrekt over de rechterzij). De benen zijn lichtjes opgetrokken voor meer stabiliteit. Het hoofd ligt zoveel mogelijk met de kin op de borst. Dit is nodig om ervoor te zorgen dat er geen overdosage ontstaat in de hals omwille van de geringe dikte. De patiënt kan op de brancard gepositioneerd worden d.m.v. extra sagitale lasers in het plafond. Hierdoor wordt de afstand van de patiënt tot de bestralingsbron zo hoog mogelijk en kan de patiënt in zijn totaliteit bestraald worden (bij onze huidige opstelling bedraagt de maximale lengte die bestraald kan worden met onze versnellers 160 cm. Indien de patiënt langer is dan deze afstand, mag hij zijn knieën verder plooien zodanig dat de volledige patiënt binnen het maximale te bestralen oppervlakte valt). Doordat de afstanden tussen de bron en de patiënt zo lang zijn, neemt de totale lichaamsbestraling meer tijd in beslag dan andere bestralingen.

De bestraling zelf gebeurt in ons centrum via een planparallelle bestralingstechniek AP/PA waarbij de patënt langs de ene zijde van de bestralingsbunker AP bestraald wordt, en vervolgens naar de andere zijde van de bunker verplaatst wordt om een PA bestraling te bekomen.

Vermits de huid eveneens tot het doelvolume behoort, wordt er gebruik gemaakt van een spoiler. Dit is een plexiplaat die dient om de dosisopbouw te corrigeren en meer naar de oppervlakte te brengen.