IMRT - RA


IMRT (Intensity Modulated Radiotherapy)

Deze techniek wordt gebruikt om te komen tot een geoptimaliseerde dosisverdeling (intensiteitsmodulatie). Dit is mogelijk doordat de computer loden lamellen in de kop van het bestralingstoestel laat bewegen. Zo kan de stralingsintensiteit aangepast worden. Met de IMRT-techniek wordt het nabijgelegen gezonde weefsel beschermd door deze loden lamelletjes waardoor het slechts aan een kleine dosis straling wordt blootgesteld. De voortdurende verandering van stralingsdosis komt bij het nabijgelegen gezonde weefsel dus ten goede. De vaak grillige vorm van een tumor kan met IMRT nauwkeuriger benaderd worden dan met de conventionele bestraling.


RA (RapidArc)

RapidArc is een verdere perfectionering van IMRT. Bij deze techniek draait het toestel in een boog rond de patiënt. Tijdens deze draaiing wordt de opening van het bestralingstoestel (waarlangs de stralen op de patiënt gericht worden) continu aangepast aan de vorm van de tumor. Ook de draaisnelheid van de boogbeweging kan variëren, net als de intensiteit van de toegediende straling. De eigenlijke bestraling neemt minder dan 2 minuten in beslag. Door deze korte bestralingstijd is de kans kleiner dat de patiënt beweegt. Zo kunnen de veiligheidsmarges rond het gezwel minimaal gehouden worden ten opzichte van het gezonde weefsel. Doch door de verschillende bewegingen die het toestel maakt tijdens de bestraling is de correcte plaatsbepaling van de tumor des te belangrijker. Omdat deze behandeling minder tijd in beslag neemt, is ze bovendien comfortabeler voor de patiënt.