Gating


Gating is een bestralingstechniek waarbij de bestraling van een patiënt wordt gekoppeld aan zijn/haar ademhalingsbeweging. Hierdoor hoeft er bij de planning geen marge om het CTV (Clinical Tumour Volume - gebied dat al het weefsel bevat waarin zich tumorcellen kunnen bevinden) te worden genomen. Bij een gating van de linker borst wordt er enkel bestraald in de inademingsfase omdat op dat ogenblik het thoraxvolume het grootste is. Hoe groter het thoraxvolume, hoe meer het hart verder van het bestralingsgebied ligt. Door het inademen krijgt het omliggende longvolume zo weinig mogelijk dosis en verlaagt de hartdosis hierdoor. Verder voorkomt dit het optreden van radiatiepneumonitis en wordt fibrose als laattijdige nevenwerking tot een minimum herleid.