De simulatie


De eerste stap in de uitwendige bestraling is de simulatie. Alle simuaties gaan door in GZA ziekenhuizen campus Sint-Augustinus (ingang Oosterveld, route 3). De patiënt krijgt deze afspraak normaal gezien tijdens het eerste intakegesprek met de radiotherapeut-oncoloog.

Tijdens de simulatie wordt eerst de correcte bestralingshouding gekozen. Hiervoor beschikt men over allerhande hulpmiddelen zoals hoofd-, knie- en voetsteunen, maskers en vacuümmatrassen. De bedoeling is om een comfortabelen en vlot reproduceerbare houding te bekomen die toelaat om het doelvolume elke keer correct te bestralen. Vaak is dit standaard, soms is dit wat zoeken en de verschillende mogelijkheden afwegen.

Na het vastleggen van de houding, wordt een CT in bestralingshouding genomen. Het Iridium Kankernetwerk beschikt over 2 moderne CT-simulatoren. Deze beschikken over een brede opening zodat de patiënt in bestralingshouding met alle hulpmiddelen kan gescand worden. Soms dient er een bijzondere CT genomen te worden, bv. enkel in de inademfase bij respiratoire gating of een zogenaamde 4D-CT die ook de beweging van de tumor en/of gezonde organen in rekening brengt.

De radiotherapeut-oncoloog bepaalt op de genomen CT het isocentrum (= het centrum van het bestralingsveld). Hierrond zullen de fysici later het bestralingsplan opstellen. De verpleegkundigen tekenen d.m.v. fuchsine referentielijnen op de patiënt, die samenkomen in dit isocentrum. Zo zal de patiënt telkens correct gepositioneerd kunnen worden.

Na de simulatie geeft de verpleging nog wat praktische uitleg aan de patiënt.

De radiotherapeut-oncologen en fysici beschikken nu over de nodige gegevens om de bestraling voor te bereiden. Afhankelijk van de noodzakelijke bestralingstechniek kan dit enkele dagen tot zelfs 1 of 2 weken in beslag nemen.