Patiënt > Behandelingen > Radiotherapie 2016 > Uitwendige bestraling > De dagelijkse bestralingsbehandeling

De dagelijkse bestralingsbehandeling


Na aanmelding bij het onthaal, komt een verpleegkundige de patiënt halen voor de bestraling. Deze patiënt dient zich meestal (deels) te onkleden en wordt dan door de verpleegkundigen aan de hand van de referentielijnen "gepositioneerd" op het bestralingstoestel in de bestralingshouding die tijdens de simulatie werd bepaald. Nadien verlaat de verpleging de bestralingsruimte, al kunnen ze de patiënt blijven zien en horen via videocamera's.

Een belangrijke recente innovatie binnen de radiotherapie is de beeldvormingsgestuurde radiotherapie (image-guide radiotherapy of IGRT). Daarom zijn onze versnellers ook uitgerust met de nieuwste mogelijkheden tot beeldvorming. Voor elke bestraling wordt de nauwkeurigheid ervan gecontroleerd aan de hand van RX-opnames en/of via een cone-beam CT.

Pas nadat alles zorgvuldig werd nagekeken, wordt er bestraald. Dit duurt meestal slechts enkele minuten, maar kan langer duren bij complexere plannen. Van de bestraling zelf merkt de patiënt niets. Radioactieve straling kan men niet zien, ruiken of voelen. Bestraald worden doet géén pijn. Na de bestraling mag de patiënt zich terug aankleden en mag hij/zij in principe naar huis. Het is goed om te weten dat men na de bestralingen zelf niet radioactief geworden is en dat men gewoon met iedereen kan omgaan, ook met kinderen en zwangere vrouwen.

Bij dringende vragen of problemen die de verpleging niet kan oplossen, is er steeds een radiotherapeut-oncoloog aanwezig die zonder afspraak kan geraadpleegd worden.