Patiënt > Behandelingen > Radiotherapie 2016 > Uitwendige bestraling > Bijzondere bestralingstechnieken

Bijzondere bestralingstechnieken
 

 • Gating:

  Gating is een bestralingstechniek waarbij de bestraling van een patiënt wordt gekoppeld aan zijn/haar ademhalingsbeweging. Bij een respiratoire gating tijdens de bestraling van de linker borst of mastectomielitteken wordt er bv. enkel bestraald in de inademingsfase omdat op dat ogenblik het thoraxvolume het grootst is. Hoe groter het thoraxvolume, hoe meer het hart verder van het bestralingsgebied ligt. Door het inademen krijgen dus zowel het hart als het omliggende longvolume een veel beperktere dosis dan anders.

   
 • Stereotactische bestraling (SABR):

  Tijdens stereotactische ablatieve radiotherapie (SABR) wordt een hoge dosis per keer toegediend op een beperkt volume in een beperkt aantal bestralingen (3-8 sessies). Hierdoor kunnen zeer hoge dosissen worden toegediend die de tumor vernietigen (= ablatief). Dit gebeurt uiterst precies (= stereotactisch) en vergt daarom ook bijzonder nauwkeurige immobilisatie (vaak door middel van een masker) en beeldvormingstechnieken. In het Iridium Kankernetwerk bieden we stereotactische bestralingen aan van hersenletsels, longletsels, leverletsels, wervelletsels, botletsels, klierletsels en (bij)nierletsels. Stereotactische radiochirurgie (SRS) is een zeer specifieke vorm van stereotactische bestraling waarbij goed- of kwaadaardige hersenletsels in één sessie tot zeer hoge dosis worden bestraald. Al de stereotactische bestralingen gaan enkel door in GZA Ziekenhuizen campus Sint-Augustinus.

   
 • Totale lichaamsbestraling (TBI):

  Totale lichaamsbestraling (total body irradiation of TBI) is een bestralingstechiek waarbij het doel enerzijds het vernietigen van ziek beenmerg en van kankercellen is (= myelo ablatief) en anderzijds het onderdrukken van het immuniteitssysteem teneinde afstoting van een later transplant te verkleinen (beenmerg of bloedstamcellen). Zoals de naam reeds aangeeft dient voor deze bestraling het hele lichaam bestraald te worden, maar worden de longen uitgeblokt omwille van het risico op stralingsgeïnduceerde longcomplicaties. TBI gaat enkel door in AZ Middelheim.

   
 • Cranio-spinale bestraling

  Sommige zeldzame tumoren neigen tot verspreiding van losse tumorcellen doorheen het centraal zenuwstelsel. Dan is het noodzakelijk om niet alleen de plaats van de tumor te bestralen maar ook het gehele centrale zenuwstelsel, zogenaamde craniospinale radiotherapie. Al de craniospinale bestralingen gaan enkel door in GZA Ziekenhuis campus Sint-Augustinus.