Patiënt > Behandelingen > Medische oncologie

Medische oncologie


De medische oncologie is een discipline in de inwendige geneeskunde die zich in het bijzonder bezighoud met de diagnose, medische behandeling en opvolging van mensen met kanker.

De medische oncologie werd in België een officiële beroepstitel in 2007 en de eerste medisch oncologen werden erkend in 2008.

Medisch oncologen zijn specialisten die een voltijdse activiteit hebben geconcentreerd op de medische benadering van kanker, dwz. niet-chirurgisch en niet-radiotherapeutisch. Zij bekleden een sleutelpositie in de multidisciplinaire benadering van de oncologische patiënt. Medisch oncologen zijn in het bijzonder bevoegd wat betreft het toedienen van cytostatica en elke vorm van antitumorale medicatie (hormonotherapie, nieuwe gerichte therapieën als antistoftherapie en signaaltransductie-inhibitoren).

De medische oncologie is sterk betrokken in de ontwikkeling van nieuwe antikankergeneesmiddelen.