Mogelijke nevenwerkingen
 

Het is mogelijk dat er tijdens de behandeling bijwerkingen optreden. De intensiteit van deze bijwerkingen verschilt van persoon tot persoon. Het is steeds belangrijk om uw arts en/of de verpleegkundige op de hoogte te brengen als u bepaalde bijwerkingen ervaart. Ze zullen u adviezen verstrekken om de klachten te verminderen of te behandelen. Wanneer u te lang wacht om een bijwerking te behandelen, kan het soms moeilijker worden om ze te verhelpen. Wees niet ongerust als u weinig bijwerkingen ervaart: dit betekent niet dat de therapie onvoldoende werkt.

Meld uw arts altijd vóór u de behandeling start welke geneesmiddelen u gebruikt (ook middelen die niet door een arts zijn voorgeschreven) in verband moet mogelijke interactie tussen uw medicatie en palbociclib. Breng uw arts ook op de hoogte van elke wijziging in uw medicatie tijdens de behandeling.