Praktisch


In de regel wordt deze chemotherapie gegeven via het dagziekenhuis.

In het dagziekenhuis wordt meestal eerst een bloedname verricht en een katheter geplaatst in een bloedvat van de hand of voorarm. We raden aan om een implanteerbaar systeem te laten plaatsen (zgn. poortkatheter) dat enkele jaren ter plaatse kan blijven. Telkens als er een bloedname gebeurt of er medicatie via een infuus gegeven wordt, kan dit via de poortkatheter gebeuren. Zo kunnen pijnlijke prikken tot een minimum beperkt worden.

Voor of na het aanprikken, wordt u onderzocht door de dienstdoende arts in het dagziekenhuis. Indien dit onderzoek en de resultaten van de bloedanalyse dit toelaten, wordt nadien de chemotherapie toegediend. Bij het optreden van bijwerkingen en/of afwijkende bloedresultaten kan uw arts ook beslissen om de chemotherapie een week uit te stellen en/of de dosis van de chemotherapie aan te passen. Na de toediening krijgt u de afspraken voor de volgende behandeling mee.

Thuisgekomen mag u uw normale activiteiten doen. Het kan zijn dat u zich de eerste nacht na de toediening wat rusteloos voelt, soms kan dit wat inslaapstoornissen geven. Dit blijft beperkt tot na de nacht na de toediening. U doet er goed aan om gedurende de eerste 24 uur na de chemotherapie veel te drinken (minstens 1,5 à 2 liter, bij voorkeur water).

De toediening van paclitaxel alleen gebeurt in principe wekelijks. Hoelang deze chemotherapie bij u wordt gegeven, zal uw arts met u bespreken.

U mag dit middel niet gebruiken als u zwanger bent. Paclitaxel brengt mogelijk schadelijk toe aan de ongeboren baby. Het is dan ook aangewezen om tijdens en tot 2 weken na uw behandeling een voorbehoedsmiddel te gebruiken. Ook borstvoeding wordt afgeraden, omdat niet bekend is welk effect dit zou kunnen hebben op uw baby.

Bij alle chemotherapiekuren worden er schadelijke producten via de urine en stoelgang uitgescheiden. Sluit na het gebruik van het toilet het deksel en spoel twee keer door, om te voorkomen dat andere mensen - en zeker zwangere vrouwen of kinderen - met deze urine en stoelgang in contact komen. Mannen raden wij aan om zittend te plassen. Deze maatregel neemt u gedurende 7 dagen, te beginnen op de dag dat de chemotherapie start.