Mogelijke nevenwerkingen


Zoals alle geneesmiddelen, kan Sandostatine® LAR bijwerkingen veroorzaken. Bijwerkingen hoeven niet bij iedereen op te treden. De belangrijkste nevenwerkingen zijn plaatselijk van aard:
 

 • pijn ter hoogte van de injectieplaats
   
 • huiduitslag ter hoogte van de injectieplaats
   
 • zwelling ter hoogte van de injectieplaats


Ook maag-darmklachten kunnen voorkomen:

 • gebrek aan eetlust (anorexie)
   
 • misselijkheid en braken
   
 • pijnlijke buikkrampen
   
 • opgeblazen gevoel in de buik
   
 • winderigheid (flatulentie)
   
 • dunne ontlasting, diarree en vetdiarree


Sandostatine® LAR kan bij alle patiënten het suikergehalte in het lichaam verstoren. De hoeveelheid suiker in het bloed moet daarom regelmatig gecontroleerd worden. Een bestaande suikerziekte kan ontregeld raken of verschijnselen van suikerziekte kunnen ontstaan na langdurige behandeling met Sandostatine® LAR.

Het is mogelijk dat u door langdurige behandeling met Sandostatine® LAR galstenen krijgt. In de meeste gevallen geven die geen klachten.