Hoe wordt Sandostatine LAR® gebruikt?


Sandostatine® LAR is een poeder voor suspensie voor injectie verpakt in een injectieflacon. De injectieflacon wordt bereid door uw arts of een verpleegkundige en moet vervolgens toegediend worden via een diepe injectie in een bilspier. Indien u niet eerder behandeld bent met Sandostatine® LAR, zult u in eerste instantie gedurende een korte periode 3x per dag onderhuidse injecties kortwerkende octreotide (Sandostatine®) krijgen. Dat is noodzakelijk om te beoordelen of het werkzame bestanddeel bij u goed werkt en geen ernstige bijwerkingen veroorzaakt.

De gebruikelijke dosering waarmee uw arts begint, is meestal 20 of 30 mg om de 4 weken. In functie van het resultaat van Sandostatine® LAR op uw klachten en/of de werking op uw tumor, kan uw arts beslissen om de dosis van Sandostatine® LAR te verhogen en/of het interval van toediening te verkorten. Sandostatine® LAR wordt in principe doorgegeven zolang u deze behandeling goed verdraagt en de tumor goed onder controle blijft.