Lanreotide (Somatuline®)


Uw arts heeft u lanreotide (merknaam: Somatuline®) voorgeschreven voor uw onderliggende aandoening.

Het werkzame bestanddeel van Somatuline® is lanreotide. Lanreotide behoort tot de hormoonpreparaten. Het heeft ongeveer dezelfde werking als het natuurlijke hormoon somatostatine. Somatostatine komt normaal in het lichaam voor en remt de afgifte van bepaalde hormonen. De klachten van de aandoeningen waarbij deze hormonen een rol spelen, kunnen door toediening van lanreotide afnemen of verdwijnen.

Somatuline® is een zogenaam depotpreparaat. Dit betekent dat Somatuline® na een injectie langdurig (ongeveer een maand) werkt.

Somatuline® wordt gebruikt als behandeling tegen bepaalde tumoren van de maag, darm en alvleesklier, de zogenaamde neuro-endocriene tumoren. Somatuline® verbetert in het algemeen de symptomen die tengevolge van deze tumoren optreden: tot deze symptomen behoren aanvallen van warmtegevoel en van ernstige diarree. Ook kan Somatuline® de groei van de tumor in bepaalde gevallen vertragen of tot stilstand brengen. In het algemeen zal de werking onmiddellijk na toediening beginnen.