Hoe wordt Somatuline® gebruikt?


Somatuline® wordt in principe toegediend door uw arts of een verpleegkundige als diepe subcutane injectie in het buitenste bovenkwadrant van de bil.
De gebruikelijke dosering van Somatuline® is 120 mg om de 4 weken. Somatuline® wordt in principe doorgegeven zolang u deze behandeling goed verdraagt en de tumor goed onder controle blijft.