EC dose dense


Uw arts heeft u epirubicine-cyclofosfamide (EC) dose dense chemotherapie voorgeschreven in het kader van uw borstkankerbehandeling.

Epirubicine en cyclofosfamide behoren tot de zogenaamde cytostatica. Dit zijn stoffen die de celdeling afremmen en vooral sneldelende cellen zoals kankercellen beschadigen. Daarnaast kunnen er nog enkele andere geneesmiddelen voorgeschreven worden ter ondersteuning van de behandeling, bijvoorbeeld om nevenwerkingen te voorkomen of om de efficiëntie van de behandeling te vergroten.

Deze chemotherapie wordt in principe om de 2 weken toegediend. In totaal worden 4 cycli toegediend (dus 4 x 2 weken). Deze therapie kan ambulant worden toegediend en gebeurt normaal gesproken in het dagziekenhuis. In de regel verblijft u hiervoor bijna een volledige dag in het dagziekenhuis. Daarna dient u thuis nog verder gedurende de 2 volgende dagen aprepitant (merknaam: Emend®) in te nemen. U krijgt de capsules mee vanuit het ziekenhuis.