Patiënt > Behandelingen > Medische oncologie > Behandelingen > Cisplatine-pemetrexed

Cisplatine-pemetrexed (Alimta®)


Uw arts heeft u cisplatine-pemetrexed voorgeschreven in het kader van uw kankerbehandeling.

Cisplatine en pemetrexed (merknaam: Alimta®) behoren tot een groep geneesmiddelen die cytostatica genoemd worden. Dit zijn producten die de celdeling afremmen en vooral sneldelende cellen, zoals kankercellen, beschadigen.

Deze chemotherapie wordt toegediend via een perifeer infuus (= in ader van hand of voorarm) of via een poortkatheter (= implanteerbaar poortsysteem).
 

  • Praktisch
     
  • Mogelijke nevenwerkingen
     
  • Printversie