Praktisch


Eén cyclus duurt 3 weken (21 dagen). Dag 1 is altijd de eerste dag van een nieuwe cyclus. De volgende cyclus start in principe 3 weken na dag 1. Voor deze behandeling dient u 1 nacht te blijven slapen in het ziekenhuis. Op de dag van de behandeling hoeft u niet nuchter te zijn.

Eén week vóór de start van deze chemotherapiekuur moet u een vitamine B12-injectie krijgen. Deze injectie wordt in de bilspier gegeven en wordt om de 9 weken herhaald. Dit kan gebeuren door uw huisarts of een verpleegkundige.

Eén week vóór de start van deze chemotherapiekuur moet u ook starten met een foliumzuurtablet van 0,4 mg per dag in te nemen. Deze tablet moet u tijdens de volledige behandeling alle dagen innemen tot 3 weken na de laatste toediening.
U neemt ook dagelijks magnesium de eerste 10 dagen van elke cyclus (= dag 1 tot en met dag 10).
Telkens de dag vóór, de dag van (= dag 1) en de dag na de chemotherapietoediening dient u cortisonepilletjes in te nemen zoals voorgeschreven door uw arts. Dit is van belang om allergische reacties op pemetrexed te voorkomen. Meld het aan uw arts of verpleegkundige als u deze medicatie niet ingenomen hebt.

Het aantal toedieningen van deze chemotherapie zal uw arts met u bespreken. Na 3 toedieningen vindt doorgaans een herevaluatie plaats aan de hand van radiologische onderzoeken.

Vóór de start van de chemotherapie wordt preventief via het infuus medicatie tegen misselijkheid en braken gegeven. U krijgt ook corticoïden ter preventie van acute bijwerkingen.

Bij het optreden van bijwerkingen en/of afwijkende bloedresultaten kan uw arts ook beslissen om de chemotherapie een week uit te stellen en/of de dosis van de chemotherapie aan te passen.

Bij alle chemotherapiekuren worden er schadelijke producten via de urine en stoelgang uitgescheiden. Sluit na het gebruik van het toilet het deksel en spoel twee keer door, om te voorkomen dat andere mensen - en zeker zwangere vrouwen of kinderen - met deze urine en stoelgang in contact komen. Mannen raden wij aan om zittend te plassen. Deze maatregel neemt u gedurende 4 dagen, te beginnen op de dag dat de chemotherapie start. U doet er goed aan om gedurende de eerste 24 uur na de chemotherapie veel te drinken (minstens 1,5 à 2 liter, bij voorkeur water).