Praktisch


Het onderstaande schema geeft een overzicht van het verloop van één cyclus van de therapie. Eén cyclus duurt 2 weken (14 dagen). Dag 1 is altijd de eerste dag van een nieuwe cyclus. De volgende cyclus start in principe 2 weken na dag 1. Voor deze behandeling dient u 1 nacht te blijven slapen in het ziekenhuis. Op de dag van de behandeling hoef u niet nuchter te zijn.

Aan het einde van de behandeling op dag 1 van elke cyclus wordt een dosis 5-fluorouracil via een pompje met bijgeleverd heuptasje aangekoppeld. Dit loopt continu gedurende 46 uur via een poortkatheter. Deze pomp dient afgekoppeld te worden na 46 uur als het helemaal leeg is, dus op de derde dag van de cyclus. Dit kan gebeuren in het dagziekenhuis of door een thuisverpleegkundige, naargelang wat met u wordt afgesproken. De pomp en het heuptasje (verpakt in een dubbele plastiekzak) dienen voor hergebruik meegebracht te worden bij uw volgende cyclus van de behandeling. Na het afkoppelen van de infuuspomp volgen 11 dagen rust vooraleer een nieuwe cyclus gestart wordt.

Het aantal toedieningen van chemotherapie zal uw arts met u bespreken. Na 4 of 6 toedieningen vindt doorgaans een herevaluatie plaats aan de hand van radiologische onderzoeken.

Vóór de start van de chemotherapie wordt preventief via het infuus medicatie tegen misselijkheid en braken gegeven. U krijgt ook corticoïdenter preventie van acute bijwerkingen.

Bij het optreden van bijwerkingen en/of afwijkende bloedresultaten kan uw arts ook beslissen om de chemotherapie een week uit te stellen en/of de dosis van de chemotherapie aan te passen.

Bij alle chemotherapiekuren worden er schadelijke producten via de urine en stoelgang uitgescheiden. Sluit na het gebruik van het toilet het deksel en spoel twee keer door, om te voorkomen dat andere mensen - en zeker zwangere vrouwen of kinderen - met deze urine en stoelgang in contact komen. Mannen raden wij aan om zittend te plassen. Deze maatregel neemt u gedurende 4 dagen, te beginnen op de dag dat de chemotherapie start. U doet er goed aan om gedurende de eerste 24 uur na de chemotherapie veel te drinken (minstens 1,5 à 2 liter, bij voorkeur water).