Praktisch


Eén cyclus duurt 3 of 4 weken (21 of 28 dagen). Dag 1 is altijd de eerste dag van een nieuwe cyclus. De volgende cyclus start in principe 3 of 4 weken na dag 1. Voor deze chemotherapie wordt in principe om de 3 of 4 weken een opname voorzien van gemiddeld 5 dagen en 4 nachten. Op de dag van de behandeling hoeft u niet nuchter te zijn.

In functie van het tumortype waarvoor u behandeld wordt, uw gezondheidstoestand en de inschatting van uw arts, kan de opnameduur verkort of verlengd worden; dit zal uw arts met u bespreken. In elk geval zullen voldoende spoelinfusen worden voorzien om uw nierfunctie adequaat te beschermen onder cisplatine-chemotherapie.

Het aantal toedieningen van deze chemotherapie zal uw arts met u bespreken. Na 3 toedieningen vindt doorgaans een herevaluatie plaats aan de hand van radiologische onderzoeken.

Vóór de start van de chemotherapie wordt preventief via het infuus medicatie tegen misselijkheid en braken gegeven. U krijgt ook corticoïden ter preventie van acute bijwerkingen.

Bij het optreden van bijwerkingen en/of afwijkende bloedresultaten kan uw arts ook beslissen om de chemotherapie een week uit te stellen en/of de dosis van de chemotherapie aan te passen.

Bij alle chemotherapiekuren worden er schadelijke producten via de urine en stoelgang uitgescheiden. Sluit na het gebruik van het toilet het deksel en spoel twee keer door om te voorkomen dat andere mensen - en zeker zwangere vrouwen of kinderen - met deze urine en stoelgang in contact komen. Mannen raden wij aan om zittend te plassen. Deze maatregel neemt u gedurende 4 dagen, te beginnen op de dag dat de chemotherapie start. U doet er goed aan om gedurende de eerste 24 uur na de chemotherapie veel te drinken (minstens 1,5 à 2 liter, bij voorkeur water).