Mogelijke nevenwerkingen


Bij elke kankerbehandeling kunnen nevenwerkingen optreden. Hoe u deze nevenwerkingen beleeft, is erg persoonlijk. Sommige mensen hebben meer last van nevenwerkingen, andere weer niet. Laat u niet beïnvloeden door verhalen van andere mensen.

Meld uw arts altijd vóór u de behandeling start welke geneesmiddelen u gebruikt (ook middelen die niet door een arts zijn voorgeschreven) in verband met mogelijke interactie tussen uw medicatie en de kankerbehandeling. Breng uw arts ook op de hoogte van elke wijziging in uw medicatie tijdens de behandeling.