Praktisch


Carboplatine wordt in principe om de 3 weken toegediend, maar ook wekelijkse dosering van carboplatine is mogelijk op voorschrift van uw arts. Deze therapie kan ambulant worden toegediend en gebeurt normaalgesproken op het dagziekenhuis. In de regel verblijft u hiervoor bij een halve dag op het dagziekenhuis. Daarna dient u thuis nog verder gedurende enkele dagen antibraakmiddelen te nemen. U krijgt de tabletten mee vanuit het ziekenhuis.

Deze therapie wordt volledig via een perifeer infuus (een ader in de arm) gegeven of via een poortkatheter (implanteerbaar toedieningssysteem). We raden aan om een implanteerbaar systeem te laten plaatsen, dat enkele jaren kan blijven zitten. Het is immers niet wenselijk dat deze producten buiten de bloedvaten treden. Dit kan leiden tot ernstige lokale reacties. Telkens wanneer er bloed genomen wordt of medicatie via infuus gegeven wordt, kan dit via de poortkatheter gebeuren. Zo kunnen pijnlijke prikken tot een minimum beperkt worden.

In het dagziekenhuis wordt meestal eerst een bloedname verricht. Voor of na het aanprikken wordt u onderzocht door de dienstdoende arts in het dagziekenhuis. Indien dit onderzoek en de resultaten van de bloedanalyse het toelaten, wordt nadien de chemotherapie toegediend. Het kan gebeuren dat de dosis van de geneesmiddelen moet worden verminderd of dat de chemotherapie enkele dagen moet worden uitgesteld. Na de toediening krijgt u de afspraken voor de volgende behandeling mee.

Bij alle chemotherapiekuren worden er schadelijke producten via de urine en stoelgang uitgescheiden. Sluit na het gebruik van het toilet het deksel en spoel twee keer door, om te voorkomen dat andere mensen - en zeker zwangere vrouwen of kinderen - met deze urine en stoelgang in contact komen. Mannen raden wij aan om zittend te plassen. Deze maatregel neemt u gedurende 4 dagen, te beginnen op de dag dat de chemotherapie start. U doet er goed aan om gedurende de eerste 24 uur na de chemotherapie veel te drinken (minstens 1,5 à 2 liter, bij voorkeur water).