CMF


Uw arts heeft u CMF voorgeschreven in het kader van uw borstkankerbehandeling.

CMF is een combinatie van drie verschillende geneesmiddelen: cyclofosfamide, methotrexaat en 5-fluorouracil. Deze chemotherapie wordt in principe 2 weken na elkaar toegediend in het dagziekenhuis (dag 1 en dag 8), gevolgd door 2 weken rust (1 cyclus duurt 4 weken). In totaal worden 6 cycli toegediend (dus maximaal 6 x 4 weken). Deze therapie kan ambulant worden toegediend en gebeurt normaal gesproken in het dagziekenhuis. In de regel verblijft u hiervoor bijna een volledige dag in het dagziekenhuis. Na elke toediening dient u thuis nog gedurende 4 dagen levofolinezuur (merknaam: Elvorine®) in te nemen. U krijgt de comprimés mee vanuit het ziekenhuis.