Aflibercept (Zaltrap®)


Aflibercept (merknaam: Zaltrap®) is een geneesmiddel dat wordt gebruikt voor de behandeling van kanker van de dikke darm. De werkzame stof in Zaltrap®, aflibercept, is een monoklonaal antilichaam. Dit antilichaam (een type eiwit) hecht zich aan de vasculaire endotheliale groeifactor (VEGF), een eiwit dat in het bloed circuleert en verantwoordelijk is voor de groei van de bloedvaten. Door zich aan VEGF te hechten, belemmert aflibercept de werking hiervan. De kankercellen kunnen daarom geen eigen bloedvaten meer aanmaken en krijgen geen zuurstof en voedingsstoffen meer. Hierdoor kan de groei van tumoren worden vertraagd. Aflibercept remt de tumorgroei dus door het blokkeren van de groei van bloedvaten die voedingsstoffen en zuurstof naar de tumor brengen.

Aflibercept wordt steeds gestart in combinatie met het chemotherapieschema FOLFIRI en kan daarna nog voor een langere duur alleen worden toegediend in onderhoud (dus na het stoppen van de chemotherapie FOLFIRI). Deze therapie kan ambulant worden toegediend en gebeurt normaal gesproken op het dagziekenhuis. Aflibercept in combinatie met FOLFIRI wordt om de 2 weken toegediend, waarbij de toediening gebeurt de eerste dag van het FOLFIRI-schema dat over 2 dagen loopt. In de regel verblijft u op de eerste dag een volledig dag op het dagziekenhuis. Op een gegeven moment zal uw arts beslissen om de chemotherapie FOLFIRI te stoppen; de aflibercept zal nadien in principe blijven verderlopen zolang uw ziekte onder controle blijft en/of er geen bedreigende neveneffecten optreden.