Patiënt > Behandelingen > Hematologie

Wat is hematologie?
 

De term is afgeleid uit twee Griekse woorden nl. haimatos (=bloed) en logos (=leer).

Hematologie is de leer van de bloedcellen en van de weefsels (beenmerg en lymfatische systeem), waarin deze worden geproduceerd. Dit laatste noemt men het hematopoëtisch weefsel.

In de hematologie bestudeert men de bloedcellen en andere elementen uit het bloed, zoals o.a. de stollingsfactoren. De hematoloog is een internist die zich specifiek met de ziekten van het bloed, beenmerg en lymfeklieren bezig houdt.

Ongeveer 20% van zijn werk betreft goedaardige ziekten zoals stollingsstoornissen, bloedarmoede, verhoogde tromboseneiging... 80% betreft kwaadaardige ziekten.
In een bloeduitstrijkje, onderzocht onder de microscoop, kan al heel wat informatie worden gewonnen

 

 


De afdeling, deel van het Oncologisch Centrum, heeft al meer dan 200 autologe stamceltransplantaties verricht sinds 1999. We zijn lid van de EBMT of Europese Groep voor Bloed- en beenmergtransplantaties die de kwaliteit van de transplantaties, onderzoek, onderwijs en kwaliteitscontrole wil bevorderen.
Om te voldoen aan de strengere Belgische wetgeving vanaf 1/1/2018 waren we verplicht een internationale accreditering te behalen. Dit is met brio gelukt en geldt voor 4 jaar. Dank aan allen die zich hiervoor hebben ingezet.

Jacie