Patiënt > Behandelingen > Hematologie > Intensieve hematologie

Intensieve hematologie


Hematologie is een discipline binnen de Inwendige Geneeskunde, die zich specifiek bezighoudt met het onderzoek, de diagnostiek en de therapie van ziekten van het bloed, beenmerg en de lymfeklieren.

De behandeling van acute leukemieën (acute myeloide leukemie en acute lymfoblasten leukemie), bepaalde vormen van myelodysplasie, aplastische anemie, en het uitvoeren van autologe/allogene beenmerg- of perifere hematopoïetische stamceltransplantaties worden tot de intensieve hematologie gerekend.

Deze behandelingen leiden telkens tot een langdurende, diepe daling van o.a. de witte bloedcellen (neutropenie), van +/- 10 dagen tot meerdere weken, waardoor de patiënten uitermate vatbaar worden voor infecties met bacteriën, virussen, schimmels. Daarnaast zijn er uiteraard nog andere mogelijke nevenwerkingen: daling van de rode bloedcellen en bloedplaatjes waarvoor regelmatig transfusies met bloed en bloedplaatjes moeten gegeven worden. Ook door ontstekingen van de mond, misselijkheid, braken, diarrhee,... is intensieve medicatie nodig en vaak ook voeding via een infuus. De patiënten hebben dan ook een katheter nodig die lang kan blijven zitten en waarlangs de transfusies, vocht, antibiotica en voeding kunnen gegeven worden.

Patiënten met een hematologische aandoening hebben vaak al een verminderde afweer tegen infecties door hun ziekte zelf. De vatbaarheid voor infecties neemt daarenboven ook nog in belangrijke mate toe tijdens de behandeling:

 • door het dalen van de witte bloedcellen
   
 • door het wegvallen van beschermende barrières, bvb. beschadiging van de slijmvliezen van mond en darmen (= mucositis) door chemotherapie, de katheter: die mogelijke een ingangspoort voor een infectie kan zijn,...
   

Het is dus belangrijk om de kans op infecties zo laag mogelijk te maken, dit kan door:

 • te beschermen tegen infecties met lichaamseigen bacterieën: door het preventief gebruik van antibiotica en antischimmelpreparaten, mondspoelingen, het opvolgen van kulturen,...
   
 • te beschermen tegen infecties uit de omgeving: door de patiënt te verplegen in 'beschermende of protectieve isolatie'.  Dit houdt in:
  • opname in een kamer met een sluis en uitgerust met een ventilatie- en drukregelingssysteem zodat men kan voorkomen dat lucht - besmet met micro-organismen - van elders in de kamer van de patiënt kan komen, hepa-infiltratie in luchtafvoer om de recirculerende lucht te zuiveren.
    
  • kiemarme voeding
    
  • personen die de kamer betreden moeten eerst de handen goed ontsmetten en eventueel met mondmasker dragen.
    
  • ziek bezoek wordt geweerd
    
  • bepaalde voorwerpen mogen niet op de kamer binnengebracht worden: boeken uit een bibliotheek (een nieuw boek of tijdschrift mag wel), echte planten/bloemen (= besmet met bacterieën en schimmels),...


In Sint-Augustinus beschikken we over 6 dergelijke isolatiekamers. Patiënten dit een allogene stamceltrans- plantatie moeten ondergaan, hebben echter wel een specifieke opvolging nodig, zodat deze mensen nog zullen doorverwezen worden naar een centrum dat zich hierop toelegt.


Isolatiekamer Sint-Augustinus