Wat gebeurt er na de behandeling?


U blijft na de behandeling onder regelmatige controle met uw arts. Het resultaat van de behandeling stellen we vast door verschillende onderzoeken, zoals bloedtesten en eventueel beeldvorming (echografie, CT-scans,...).