Hoe wordt dit toegediend?


Obinutuzumab wordt toegediend via een infuus. U krijgt deze behandeling dan ook in het ziekenhuis.

Voor elke cyclus voeren we een bloedcontrole uit. Afhankelijk van de resultaten van de bloedwaarden starten we met de behandeling. De totale looptijd van het infuus bedraagt ongeveer 4 uur. Voorafgaand krijgt u steeds medicatie om eventuele nevenwerkingen te voorkomen of te verminderen.

Tijdens de eerste kuur wordt obinutuzumab gegeven op dag 1 en dag 2 (de startdosis wordt opgesplitst over deze 2 dagen), vervolgens op dag 8 en op dag 15. Eén kuur duurt 4 weken. Vanaf de tweede kuur wordt het alleen nog gegeven op dag 1 van elke kuur. In totaal zijn 6 kuren voorzien.