Mogelijke nevenwerkingen


De meest voorkomende bijwerkingen tijdens de toediening zijn koorts, pijn, rillingen en lage bloeddruk, eventueel ook buikpijn, hoofdpijn, misselijkheid, ademhalingsmoeilijkheden,...
Dit risico bestaat vooral bij de eerste toediening. Tijdens deze eerste toediening worden dan ook uw parameters, zoals bloeddruk en hartslag, gecontroleerd. Bij de volgende toedieningen zien we meestal geen reacties meer en wordt het infuus goed verdragen.

In het begin van de behandeling is er ook een verhoogd risico op een tumorlysis-syndroom. Dit syndroom kan ontstaan wanneer veel kankercellen tegelijkertijd worden afgebroken en al de afvalstoffen van deze kankercellen vrijkomen in het bloed, wat belastend is voor de nieren. Het is daarom belangrijk veel te drinken tijdens de week van de eerste behandeling (minstens 2 liter, zo mogelijk 3 liter per dag). Het kan ook zijn dat uw arts beslist om hiervoor vocht via een infuus te geven. Verder wordt hiervoor meestal allopurinol (Zyloric) opgestart om het urinezuur, één van deze afvalstoffen, gemakkelijker via de nieren uit te scheiden.

Andere mogelijke nevenwerkingen van obitunuzumab zijn (heel zeldzame nevenwerkingen worden hier niet opgesomd):
 

 • Neutropenie (= laag aantal witte bloedcellen) met hierdoor risico op infecties
   
 • Trombocytopenie (= laag aantal bloedplaatjes) met hierdoor risico op bloedingen (blauwe plekken, tandvleesbloedingen, neusbloedingen,...)
   
 • Anemie (= laag aantal rode bloedcellen) met hierdoor eventueel vermoeidheidsgevoel, kortademigheid, hartkloppingen, hoofdpijn,...
   
 • Diarree
   
 • Koorts