Patiënt > Behandelingen > Hematologie > Informatiebrochures behandelingen > Obinutuzumab > Gelijktijdig gebruik andere medicatie

Gelijktijdig gebruik van andere medicatie
 

Bespreek steeds het gebruik van andere medicatie met uw arts.
Middelen die de bloeddruk verlagen, worden best niet ingenomen vanaf 12 uur voor het infuus tot 1 uur na de toediening, tenzij uw arts hiermee toch akkoord is.