Praktisch
 

 • Hoe gebruikt u dit middel?
  Op voorschrift van uw arts neemt u 3 of 4 capsules per dag.
   
 • Hoe neemt u dit middel in?
   
  • Neem de capsules in met een glas water.
    
  • Neem de capsules elke dag op ongeveer hetzelfde tijdstip in.
    
  • Slik de capsules in hun geheel door. Maak ze niet open, breek ze niet en kauw er niet op.
    
 • Bent u vergeten dit middel in te nemen?
   
  • Als u een dosis heeft overgeslagen, dan kunt u deze op dezelfde dag zo spoedig mogelijk alsnog innemen. De volgende dag keert u terug naar het normale uur van inname.
    
  • Neem geen dubbele dosis om een vergeten dosis in te halen.
    
  • Als u niet zeker weet wat u moet doen, contacteer dan uw arts of verpleegkundige.
    
 • Als u stopt met het gebruik van dit middel?
  Stop niet met dit middel, tenzij uw arts u zegt dit te doen.
   
 • Waarop moet u letten met eten en drinken?
   
  • U mag niets eten of drinken dat gemaakt is met pompelmoes en/of bittere sinaasappelen, inclusief marmelade, aangezien dit de hoeveelheid ibrutinib in uw bloed kan verhogen.
    
  • Supplementen zoals visolie en vitamine E-preparaten moeten worden vermeden, zolang u ibrutinib neemt.
    
  • Ook sint-janskruid, gebruikt tegen depressie, mag niet gecombineerd worden met ibrutinib.
    
 • Zwangerschap, borstvoeding en vruchtbaarheid
   
  • Zorg ervoor dat u niet zwanger raakt zolang u dit geneesmiddel gebruikt en tot drie maanden daarna.
    
  • Geef uw kind geen borstvoeding zolang u dit middel gebruikt.
    
 • Rijvaardigheid en het gebruik van machines
  U kunt zich vermoeid of duizelig voelen nadat u ibrutinib heeft ingenomen. Dat kan invloed hebben op uw rijvaardigheid of uw vermogen om machines te bedienen.