CVP


Uw arts heeft u CVP-chemotherapie voorgeschreven in het kader van uw behandeling voor lymfeklierkanker.

CVP is een combinatie van drie verschillende geneesmiddelen: cyclofosfamide, vincristine en prednisone. Cyclofosfamide en vincristine zijn cytostatica. Dit zijn stoffen die de celdeling afremmen en vooral sneldelende cellen zoals kankercellen beschadigen. Prednisone is een corticosteroïd en ondersteunt de chemotherapie. De behandeling gebeurt in cycli van 3 weken. De cytostatica worden u toegediend via een infuus in het dagziekenhuis op dag 1; de prednisone komt in tabletvorm en zult u tot en met de vijfde dag moeten blijven innemen.