COPP


Uw arts heeft u een COPP-chemotherapie voorgeschreven in het kader van uw behandeling voor de ziekte van Hodgkin.

COPP is een chemotherapie die bestaat uit een combinatie van de volgende middelen: cyclofosfamide (Endoxan®), vincristine (Oncovin®), prednisone en procarbazine.
 

  • Praktisch
     
  • Mogelijke nevenwerkingen
     
  • Lange termijn effecten
     
  • Printversie