Praktisch


U hebt een afspraak gekregen voor uw eerste toediening in het dagziekenhuis.

In het dagziekenhuis wordt meestal eerst een bloedname verricht en een katheter geplaatst in een bloedvat van de huid of voorarm. Het is absoluut te vermijden dat de chemoproducten buiten de bloedvaten treden. Dit kan leiden tot ernstige lokale reacties. We raden aan om een implanteerbaar systeem te laten plaatsen (zogenaamde poortkatheter) dat enkele jaren ter plaatse kan blijven.  Telkens als er een bloedname gebeurt of er medicatie via een infuus gegeven wordt, kan dit via de poortkatheter gebeuren. Zo kunnen pijnlijke prikken tot een minimum beperkt worden.

Voor of na het aanprikken, wordt u onderzocht door de dienstdoende arts in het dagziekenhuis. Indien dit onderzoek en de resultaten van de bloedanalyse het toelaten, wordt nadien de chemotherapie toegediend. Het kan gebeuren dat de dosis van de geneesmiddelen moet worden verminderd of dat de chemotherapie enkele dagen moet worden uitgesteld. Na de toediening krijgt u de afspraken voor de volgende behandeling mee.

Normaliter wordt dit schema om de 4 weken toegediend, telkens op dag 1 en dag 8.
In totaal worden 4 tot 8 cycli gegeven. Bij iedere cyclus dient u ook de eerste 14 dagen medicatie oraal in te nemen (prednisone en procarbazine).

Het kan zijn dat u zich de eerste nacht na de toediening wat rusteloos voelt, soms kan dit wat inslaapstoornissen geven. Ook de prednisone die u de eerste 14 dagen dient in te nemen, kunnen aanleiding geven tot een opgejaagd gevoel en een rood, soms zelfs gezwollen gezicht. Een deel van de geneesmiddelen van deze chemotherapiecombinatie worden langs de urine uitgescheiden. U doet er goed aan om veel te drinken gedurende de eerste 24 uur na de chemotherapie. Wat betreft het soort drank bestaat geen beperking.

Bij alle chemotherapiekuren worden er schadelijke producten via de urine en stoelgang uitgescheiden. Daarom sluit u na het gebruik van het toilet het deksel en spoelt u twee keer door. Zo zijn alle restproducten verwijderd. Deze maatregel neemt u gedurende 4 dagen, te beginnen op de dag dat de chemotherapie start.