CHOP-rituximab (Mabthera®)


Uw arts heeft u een CHOP-rituximab chemotherapie voorgeschreven in het kader van de behandeling van lymfeklierkanker.

Het CHOP-schema is een klassieke behandeling voor klassieke vormen van lymfeklierkanker of 'lymfoom'. Het is een chemotherapie, bestaande uit 3 verschillende cytostatica: cyclofosfamide, hydroxydaunorubicine (merknaam: Adriamycine®), vincristine (merknaam: Oncovin®), aangevuld met prednisone, een corticosteroïde. Dit schema wordt vaak gecombineerd met rituximab (merknaam: MabThera®). Rituximab is een immunotherapie (dus geen chemotherapie), die de eigen weerstand activeert om lymfoomcellen aan te vallen.

Deze behandeling wordt in principe om de 3 weken toegediend. In totaal worden 6 tot 8 cycli toegediend (dus maximaal 8 x 3 weken). Deze therapie kan ambulant worden toegediend en gebeurt normaalgesproken in het dagziekenhuis. In de regel verblijft u hiervoor bijna een volledige dag in het dagziekenhuis. Daarna dient u thuis nog verder gedurende de 4 volgende dagen prednisone in te nemen. U krijgt de tabletten mee vanuit het ziekenhuis. Het kan zijn dat uw arts beslist u bij de eerste kuur te hospitaliseren op de afdeling met één overnachting.