Anagrelide (Xagrid®)


Uw arts heeft u anagrelide voorgeschreven in het kader van uw behandeling.

Anagrelide 0,5 mg is het werkzame bestanddeel van Xagrid®, dat wordt voorgeschreven voor de behandeling van essentiële thrombocytose. Essentiële thrombocytose (ET) is een ziekte, waarbij het beenmerg te veel bloedplaatjes aanmaakt. Bloedplaatjes spelen een rol bij de bloedstolling.

Door het teveel aan bloedplaatjes bestaat er bij de patiënt een risico dat er stolsels in het bloed ontstaan of zich stollingsproblemen voordoen. Anagrelide blokkeert de ontwikkeling en groei van megakaryocyten (de beenmergcellen waaruit de bloedplaatjes ontstaan) en verlaagt zo het aantal bloedplaatjes. Anagrelide wordt gebruikt wanneer patiënten niet op hun huidige behandeling reageren of deze niet verdragen en wanneer ze een risico lopen vanwege hun leeftijd (ouder dan 60 jaar), omdat hun bloed zeer veel bloedplaatjes bevat of omdat zich bij hen eerder stollingsproblemen hebben voorgedaan.