Mogelijke nevenwerkingen


De meest gemelde bijwerkingen zijn hoofdpijn (waargenomen bij 14% van de patiënten), palpitaties - het zich bewust zijn van een krachtige hartslag, die snel of onregelmatig kan zijn - (9%), vasthouden van vocht (6%), misselijkheid (6%) en diarree (5%).
Anagrelide mag niet worden gebruikt bij patiënten met matige of ernstige leverziekte of bij patiënten met matige of ernstige nierziekte.