Praktisch


U heeft een afspraak gekregen voor uw eerste toediening op het dagziekenhuis. 

Op het dagziekenhuis wordt meestal eerst een bloedname verricht. Indien bloednames moeilijk verlopen kan het aangewezen zijn om een implanteerbaar systeem te laten plaatsen (zgn. poortkatheter). Nadien wordt u onderzocht door de dienstdoende arts op het dagziekenhuis.

Indien dit onderzoek en de resultaten van de bloedanalyse dit toelaten, wordt nadien de chemotherapie toegediend. Het kan gebeuren dat of de dosis van de geneesmiddelen moet worden verminderd of dat de behandeling moet worden uitgesteld.

Na de toediening krijgt u de afspraken voor de volgende behandeling mee. Het kan zijn dat u zich de eerste week na de toediening wat rusteloos voelt, soms kan dit wat inslaapstoornissen geven.