Nevenwerkingen


Veel voorkomende bijwerkingen

 • Onderdrukking van het beenmerg
   
 • Allergische reacties:

  Vooral tijdens de eerste weken is het zeer belangrijk om de patiënt goed op te volgen. 
  Allergische reacties zijn rillingen, koorts, huiduitslag gepaard gaande met jeuk, transpiratie, misselijkheid, hoofdpijn, lage bloeddruk of kortademigheid.

  Patiënten die thuis reacties krijgen, raden we aan om zo snel mogelijk de afdeling te verwittigen en een arts te raadplegen.
   


Mogelijke bijwerkingen