ABVD
 

ABVD is een combinatie van vier verschillende geneesmiddelen: doxorubicine (merknaam: Adriamycine®), bleomycine, vinblastine en dacarbazine.

Deze chemotherapie wordt in principe om de 14 dagen toegediend in de behandeling van patiënten met lymfeklierkanker. Er zijn 2 toedieningen per cyclus. Iedere cyclus duurt 4 weken. In totaal worden 2 tot 8 cycli toegediend. Deze therapie kan ambulant worden toegediend en gebeurt in de regel in het dagziekenhuis.