Praktisch


U heeft een afspraak gekregen voor uw eerste toediening op het dagziekenhuis. 

In het dagziekenhuis wordt meestal eerst een bloedname verricht in een kathetertje geplaatst in een bloedvat van de hand of voorarm. Indien bloednames moeilijk verlopen, kan het aangewezen zijn om een implanteerbaar systeem te laten plaatsen (zgn. poortkatheter).

Nadien wordt u onderzocht door de dienstdoende arts op het dagziekenhuis.

Indien dit onderzoek en de resultaten van de bloedanalyse dit toelaten, wordt nadien de chemotherapie toegediend. Het kan ook gebeuren dat de dosis van de geneesmiddelen moet worden verminderd of dat de chemotherapie moet worden uitgesteld. Na de toediening krijgt u de afspraken voor de volgende behandeling mee.

Het kan zijn dat u zich de eerste nacht na de toediening wat rusteloos voelt, soms kan dit inslaapstoornissen geven.

Een deel van de geneesmiddelen van deze chemotherapiecombinatie wordt langs de urine uitgescheiden. U doet er goed aan om veel te drinken gedurende de eerste 24 uur na de chemotherapie. Wat betreft het soort drank bestaat geen beperking. Bij alle chemokuren worden schadelijke producten via de urine en de stoelgang uitgescheiden. Daarom plast u best zittend (om spatten te voorkomen), sluit u na het gebruik van het toilet het deksel en spoelt u 2 keer door. Zo zijn alle restproducten verwijderd. Deze maatregel neemt u gedurende 6 dagen, te beginnen op de dag dat de chemotherapie start.