Zometa
 

Een bisfosfonaat is een geneesmiddel voor de behandeling van osteoporose, maar ook voor de behandeling van patiënten met kanker waarbij uitzaaiingen naar het bot zijn vastgesteld.
Hierdoor verzwakken de beenderen waardoor u pijn kan ervaren of een breuk kan oplopen. Een bisfosfonaat remt dit proces af door zich vast te hechten aan het bot. Extra inname van calcium (kalktabletten) is noodzakelijk voor een goede werking en om calciumtekort in het bloed te voorkomen.

Zometa wordt meestal om de 4 weken toegediend bij botuitzaaiingen en om de 6 maanden in de behandeling van osteoporose, doch uw arts kan dit schema zo nodig aanpassen.