Praktisch


U hebt een afspraak gekregen voor uw eerste toediening op het dagziekenhuis.

Op het dagziekenhuis wordt meestal eerst een bloedname verricht en een kathetertje geplaatst in een bloedvat van de hand of voorarm. Indien de bloednames moeilijk verlopen kan het aangewezen zijn om een implanteerbaar systeem te laten plaatsen, de zogenaamde poortkatheter. Nadien wordt u onderzocht door de dienstdoende arts op het dagziekenhuis. Nà de toediening krijgt u de afspraken voor de volgende behandeling mee.

Thuisgekomen mag u uw normale activiteiten doen. Het kan zijn dat u zich na de allereerste toediening wat rusteloos voelt, soms kan dit wat inslaapstoornissen geven. Dit blijft beperkt tot de nacht na de toediening. Bij een volgende toediening zal u normaal geen hinder meer ondervinden.

U doet er goed aan om veel te drinken gedurende de eerste 24 uur na de behandeling. Wat betreft het soort drank bestaat geen beperking, wel best geen alcoholische dranken.